Formulář vrácení zboží

FORMULÁŘ

Pro odstoupení od kupní smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy nebo výměny prosím vyplňte tento formulář a zašlete jej

Na adresu Jakub Páleník Francouzská 4105/1 Prostějov 79604

ÚDAJE O SPOTŘEBITELI

Jméno a příjmení………………………………………………………………………….

Adresa………………………………………………………………………………………….

Telefon………………………….. Email………………………………………………..

Číslo objednávky…………………………………………. Datum obdržení…………………………

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Chci vrátit peníze na číslo účtu……………………………………………………………

 

 

Datum………………………. Podpis klienta/ ky …………………………………………….

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z č. 101/200sb , Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními předpisy platnými na území Čr.