Formulář na reklamaci

POSHIO

FORMULÁŘ

V případě reklamace prosím vyplňte tento formulář a zašlete na email adresu Poshio.info@gmail.cz

ÚDAJE O SPOTŘEBITELI

Jméno a příjmení………………………………………………………………………………………………..

Adresa………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon……………………………………. Email…………………………………………………………

Číslo objednávky……………………………….. Datum obdržení…………………………………

ZBOŽÍ A DŮVOD REKLAMACE

Reklamuji níže uvedené produkty z níže popsaných důvodů

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Způsob reklamace bude vyřízen zasláním nového produktu na adresu spotřebitele a nebo vrácením peněz na číslo účtu…………………………………………………….

 

Datum…………………. Podpis klienta/ky……………………………………

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z č. 101/2000sb.,Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území Čr